Tìm

Liên kết web Liên kết web

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ

Trưởng ban biên tập: Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236).3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157